Web Site Tasarımında “Menüler” ve Önemi

Menü çubukları genelde web sayfalarının üst veya sol kısımlarına yerleştirilir, çünkü her zaman görüş alanı içinde olmalıdırlar. Web sayfaları yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru genişlerler. Sayfanın altına yerleştirilecek bir menü çubuğu içeriğin uzaması durumunda görüş alanından çıkacaktır.

Bir menü ideal olarak yediden fazla eleman içermemelidir. Eğer menü yediden fazla eleman içeriyorsa, ayrı bir üst ya da alt menüye parçalanabiliyor mu diye kontrol edilmelidir. Bu kullanıcının hangi menünün hangi elemanları içerdiğini hatırlamasını kolaylaştırır.

Menü elemanlarının sırası yada yerleşimi, görevlerin yapısına uygun olmalıdır. Eğer menü elemanları arasında bir görev, sıra ilişkisi yoksa sık kullanılanlar üste daha az kullanılanlar alta yerleştirilmelidir. Alt menüler daha önceden seçilen menüyü (bir üst menü) gösteren başlıklar içermelidir. Bu, menüye, nasıl gelindiğini ve ileride istendiğinde bu menüye nasıl tekrar ulaşılabileceğini gösteren basit bir hatırlatma görevi görür. 32 Resim haritaları Kullanıcıların web sitelerinde dolaşımlarında kullandıkları en popüler metotlardan biri de resim haritalarıdır.

Web sitesinin görsel olarak özetinin kullanıcıya sunulmasının kullanıcı memnuniyetini arttırdığını ve kullanıcının yanlış yönlenmesini azalttığına yönelik görüşler vardır. Bir resim haritası bir web sitesinin geneli hakkında bilgi verir.

Resim haritaları, bir resim üzerinde tanımlanmış dolaşım ikonları koleksiyonu olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlanmış alanlara sıcak nokta denir. Bu sıcak noktalar üzerine tıklamak kullanıcıyı site içinde veya internette başka bir yere gönderir. Site haritaları Site haritaları da web sitelerinde gitgide daha popüler olan dolaşım elemanlarıdır.

Site haritaları metinsel ve grafiksel olmak üzere iki türlüdür. Metinsel site haritaları oluşturulma, güncellenme ve indirilme açısından daha kolaydır. Ne var ki kullanıcılar bu tip site haritalarında herhangi bir grafiksel öğe bulunmadığından haritayı çok hatırlanabilir bulmayabilirler. Grafiksel site haritaları ise çeşitli resim ve grafiksel öğeler içeren site haritalarıdır. Grafiksel site haritaları web tasarımcısının site haritasında belli noktalara dikkat çekmesini kolaylaştırır. Genel olarak site haritaları tasarımcının sitenin derinliği hakkında bilgi vermesini sağlar. Ancak pek çok uzman site haritalarının faydası üzerinde anlaşamamaktadır.

Etiketler: , ,