Web Site Tasarımında İkonlar ve İşlevleri

İkonlar web sayfalarında kullanılan küçük simgeler veya resimler olarak tanımlanabilir. Web sayfalarında kullanılan ikonlar tasarlanırken sayfanın genel diline uygun olarak tasarlanmalıdır. İkonlar bağlantılar için kullanıldığında çok doğru tasarlanmaları, kullanıcıya tanıdık gelmeleri gerekmektedir. Tutarlı, çekici, ayırt edilebilir ve hatırlanabilir olmalıdırlar.

İkon tasarımı konusunda oldukça başarılı bir araştırmacı olan Hortan’a göre 5 farklı ikon türü vardır. Bunlar en detaylıdan, en az detaylıya doğru fotografik, çizim, karikatür, dış hat ve siluettir. En sık kullanılan ikon türleri sadeleştirilmiş çizim türü olan ikonlardır. Tabi ki ikonları tasarlarken de renk, doku, denge gibi tasarım prensiplerine dikkat etmek gerekir. Bir diğer konu kullanılan ikonların standardizasyonudur.

Bir sitede belli bir şeyi ifade ederken başka bir sitede başka bir şeyi ifade edebilmektedir. Örneğin, büyüteç bir sitede aramayı, başka bir sitede yakınlaştırmayı ifade edebilir. İkon tasarımında etnik farklılıklar da önemlidir. Bir kültürde belli bir anlamı ifade eden bir ikon başka bir kültürde başka bir şeyi ifade edebilir. Bu sebeple ikonları tasarlarken hedef kullanıcılar göz önüne alınmalı, farklı kültürlere seslenilecekse ortak bir iletişim dili bulunmalıdır.

Etiketler: ,