Web Tasarımında Tipografi ve metinlerin Önemi Üzerine Notlar

Yazı web sayfası kullanılabilirliğindeki bir diğer önemli öğedir. Yazı harfleri, rakamları ve noktalama işaretleri gibi karakterleri ifade eder. Bir yazıya bakarken yazı tipi, büyük veya küçük harf oluşu, sabit veya değişken genişlikli karakterlerden oluşmuş olması gibi farklı faktörler dikkate alınır.

Genel inanışın aksine yazılar sadece anlamak için okunmaz, her birinin farklı bir karakteri ve hikâyesi vardır. Mesela yazı karakterleri hangi deterjanın daha narin, hangisinin daha zor lekeleri çıkarttığıyla ilgili bilgileri kişilere verir. Farklı karakterlerle farklı etkiler oluşumu genelde karakterin ne kadar eğik ne kadar yumuşak göründüğü ya da karakter aralarının ne kadar açık ya da kapalı olduğuyla ilişkilidir. Mesela kalın yazı tipleri daha güçlü, ince olanlar daha narin görünür.

Web ortamında da bir futbol takımı sitesinde, çocuklara yönelik bir sitede ya da bir devlet kurumunun sitesinde kullanılan yazı tipleri farklıdır. Kullanıcı sizden profesyonel ve modern bir görünüm istiyorsa onun için tasarlanılacak sitedeki yazı tipi seçimleri bu imajı desteklemelidir. Yani bu sitede eski gotik tarzı yazı tiplerini kullanmak çok uygun olmaz. Farklı yazı tipleriyle farklı etkiler yaratılabildiği gibi aynı yazı tipinin özellikleri değiştirilerek de sayfalarda istenilen alanlara dikkat çekilebilir. Kontrastlıkların görsel olarak çok güçlü etkileri vardır. Fakat çok fazla kontrastlık sayfayı kalabalıklaştırır. Benzer şekilde sayfalarda aynı anda çok fazla yazı tipi kullanımından kaçınılması gerekir.

Web sayfalarındaki metinlerde kullanılan yazıların büyüklükleri, renkleri, satır aralıkları ve kullanıcıya uygunluğu algıyı ve okunabilirliği arttırır. Çocuklar için tasarlanmış bir sitedeki ve bir üniversitenin sitesindeki yazı tipleri hiçbir zaman aynı olamaz. Bu sebeple web siteleri oluşturulurken, yazı tipleri gelişigüzel değil bilinçli olarak seçilmelidir. Ayrıca kullanılacak her yazı tipi kullanıcıların bilgisayarlarında yüklü olmayabilir, dolayısıyla görüntülenemez. Bu sebeple metinlerde çok özel yazı tipleri yerine yaygın olarak kullanılan yazı tipleri tercih edilmelidir.

Bilgisayar ekranındaki yazıların incelenmesinde ele alınması gereken bir diğer konu büyük ve küçük harf kullanımıdır. Mills ve Werdon 1987’de yaptıkları çalışmada sürekli okuma durumlarında büyük ve küçük harflerin birlikte kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtmişlerdir. Oysa ekranda belirli bir noktaya dikkat çekilmek istenildiğinde ise, daha kolay odaklanıldığı için, büyük harfler kullanmak daha etkilidir.

Yazı sunumundaki yoğunluk, aralıklar, metinlerin hizalanması, sabit veya değişken genişlikte yazı tiplerinin kullanımları da diğer önemli hususlardır.

Web sayfalarındaki yazılardaki bir diğer faktör hizalamadır. Yazı iki yana yaslı, ortalı veya sola yaslı olarak hizalanabilir. İki yana yaslı yazılar, aynı uzunlukta satırları olan yazılardır. Sola yaslı yazılarda, satır uzunlukları farklılık gösterir. Ortalı yazılar ise sayfaya göre ortalanmıştır.

Web sayfalarındaki metinlerde yazı tiplerinin yanında, içeriklerin kullanıcıya nasıl sunulduğu da çok önemlidir. Web içerikleri çok uzun olmamalı küçük parçalar halinde kullanıcıya sunulmalıdır. Ancak bu çok uzun olmama ekran büyüklüğü ve tarayıcının pencere büyüklüğüne bağlı olarak da değişebilir.

Neticede kullanıcılar çok fazla kaydırma hareketi yapmamalıdır, çünkü uzun içeriklerin okunması zordur ve kullanıcının dikkatini dağıtacaktır. Her web sayfasının anlamlı bir başlığa sahip olması da önemlidir. Sayfa başlıkları, kullanıcıya o sayfadan ne bekleyebileceği bilgisini verir.

Başlıklar kullanıcıyı nerede olduğu konusunda da bilgilendirir. Bu sebeple başlıklar yazı tipi, büyüklüğü veya renk bakımından diğer içerik metninden ayırt edilebilir özelliklere sahip olmalıdır.

Etiketler: , ,